MINH HUNG GROUP

Minh Hung Group bao gồm một nhóm các công ty độc lập về mặt tài chính, sử dụng chung thương hiệu Minh Hưng nhằm tăng năng lực cạnh tranh, hợp tác cùng phát triển. Với triết lý kinh doanh “Không có đối tác, chỉ có bạn hợp tác. Không có khách hàng, chỉ có bạn hàng”, Minh Hưng Group khẳng định: thiết lập mối quan hệ lâu dài, hài hòa về quyền lợi, thiện chí cho một mục tiêu, cộng hưởng các sức mạnh để cùng đạt được thành công chung.

SẢN PHẨM CỦA MINH HƯNG

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Tự hào Thương hiệu Quốc Gia 2016-2018
Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hàng đầu Việt Nam
Top 50 Thương Hiệu Tăng Trưởng Nhanh Nhất Việt Nam
Giải Thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam
+84 (28) 3858 5858