Bao Dệt FiBC
Tháng Hai 3, 2017
 
Capture
2
 
Capture4
ssss

CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO ĐỘT PHÁ

Hệ thống của chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm máy móc thiết bị, khuôn PET, phôi sản xuất bình bồn PET, và lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ, huấn luyện nhân viên vận hành máy móc thiết bị.

Thiết bị Sấy phôi PET

Thiết bị Sấy phôi PET

Thiết bị sản xuất phôi PET

Thiết bị sản xuất phôi PET

Thiết bị tạo khí áp cao và tách ẩm

Thiết bị tạo khí áp cao và tách ẩm

Máy thổi

Máy thổi

+84 (28) 3858 5858